Photography: Andrey Yaroshevich
Fashion Editor: Galya Maslennikova
Make-Up & Hair: Katya Belova
Model: Lisa Aleksandrovna

Leave A Comment